Ģimenes mediācija

anetekkphoto

Ģimenes mediācija visbiežāk tiek izmantota gadījumos, ja pāris nolēmis šķirties vai izbeigt kopdzīvi, kā arī gadījumos, ja cilvēki pēc šķiršanās joprojām nav panākuši vienošanos par tēmām, kas attiecas uz visu iesaistīto pušu interesēm un vajadzībām.

Mediators palīdzēs vadīt sarunas un atrast vienošanos, kas ne tikai atbilst jūsu un jūsu dzīvesbiedra vai partnera interesēm un vajadzībām, bet arī ņemtu vērā jūsu bērna vai bērnu intereses un vajadzības. Biežāk nosauktās tēmas ģimenes mediācijā ir:

 • Bērnu dzīves vieta un saskarsmes kārtība
 • Bērnu audzināšanas principi un ikdienas jautājumi
 • Finansiālais nodrošinājums
 • Ģimenes īpašuma – mājas utml. sadale
 • Citi jautājumi, kas saistīti ar kopdzīves izbeigšanu

Svarīgi atcerēties, ka mediācija nav pāru terapija vai laulāto konsultācija. Mediatora uzdevums nav pārliecināt puses par kopdzīves turpināšanu vai dot padomus, kā saglabāt laulību.

Citas tipiskākās tēmas, ko klienti ir risinājuši ģimenes mediācijas ietvaros:

 • Vienošanās par bērnu saskarsmes kārtību ar vecvecākiem
 • Vecāku un bērnu – pusaudžu, jauniešu konfliktu risināšana
 • Aizbildņu vai audžuvecāku konflikti ar aizbilstamajiem, audžubērniem vai viņu vecākiem
 • Bērnu izglītības un ārpusskolas nodarbību izvēle vai finansējums
 • Pārrobežu mediācijas jautājumi – saskarsme ar citā valstī dzīvojošajiem vecākiem, bērna pārcelšanās uz citu valsti utml.

Ja uzskatāt, ka būtu lietderīgi uzsākt mediāciju, un vēlaties izmantot manu palīdzību, dodiet ziņu:

 • Zvaniet pa tālruni 26118847. Ja neatbildu, lūdzu, atstājiet ziņu, es atzvanīšu tiklīdz būs iespējams.
 • Rakstiet uz e-pastu lelde.kapina@mediacija.lv
anetekkphoto