Mediācija darba strīdos

Darba strīdu mediācija ir noderīga gan darbiniekiem, gan darba devējiem, jo ļauj panākt ātru, radošu, abu pušu interesēm un vajadzībām atbilstošu risinājumu. Tā ir iespēja saglabāt cieņu un attiecības neatkarīgi no panāktās vienošanās, piemēram, turpinot vai neturpinot darba attiecības.

Mediācijas procesa laikā bieži tiek atrasti jauni un inovatīvi risinājumi sen samilzušajām un nerisinātajām darba organizācijas vai struktūras nepilnību problēmām. Lielu uzmanību mediators pievērš pušu komunikācijas atjaunošanai un līdzšinējo komunikācijas šķēršļu pārvarēšanai, tādējādi mazinot jaunu strīdu rašanās iemeslus un vairojot pušu spēju turpmākos strīdus atrisināt pašiem.

Jo agrāk tiek uzsākta mediācija darba strīdu gadījumos, jo lielākas iespējas atrast abpusēji pieņemamu risinājumu.

Un pretēji – jo ilgāk tiek audzēts konflikts, jo vairāk atbalstītāji, padomdevēji un finansu un emocionālie resursi iesaistīti. Saprotams, ka šādos gadījumos pienāk brīži, kad jau kļūst neiespējami atteikties no konflikta uzturēšanas un vissvarīgākā kļūst vajadzība atriebties, ievainot, pazemot vai iznīcināt otru pusi. Tad būtu ieteicams izvēlēties citu – direktīvāku un autoritatīvāku konflikta risināšanas veidu, piemēram, aicināt talkā policiju, vai griezties tiesā. 

Mediācija var notikt organizācijā, izmantojot savus konfliktu risināšanā un komunikācijas prasmēs apmācītus speciālistus. Šāds modelis ir biežāk izmantots lielos uzņēmumos vai iestādēs, kur darbinieku skaits un attiecīgi arī konfliktu daudzums ir pietiekošs, lai ikdienā nodarbinātu pilna vai nepilna laika speciālistu un ir iespējams nodrošināt konfliktu risināšanas speciālista neitralitāti. Ja vēlaties izglītot savus darbiniekus konfliktu risināšanas prasmēs, piedāvājam mediācijas apmācību.

Konkrētu strīdu vai darba nesaskaņu risināšanai biežāk mediācija tiek izmantota kā ārpakalpojums.  Ja vēlaties aicināt mani kā mediatoru jūsu organizācijas vai darba strīda gadījumā, dodiet ziņu:

  • Zvaniet pa tālruni 26118847. Ja neatbildu, lūdzu, atstājiet ziņu, es atzvanīšu tiklīdz būs iespējams.
  • Rakstiet uz e-pastu lelde.kapina@mediacija.lv