Mediācija

anetekkphoto

Mediācija ir salīdzinoši mierīgs, savstarpējā sadarbībā un brīvprātībā balstīts veids, kā risināt konfliktus.

Ja vēlaties atrisināt savu strīdu un pašu spēkiem tas līdz šim nav izdevies, piedāvāju profesionāla un neitrāla vidutāja jeb sarunu vadītāja palīdzību.

Kas ir mediācija?

“Mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību.”
Mediācijas likums

Mediatora uzdevums ir palīdzēt strīdā esošajām pusēm uzsākt sarunu, veicināt savstarpējo izpratni, atklāt iespējamos pretrunu punktus un pārvarēt esošos vai šķietamos ierobežojumus abu pušu sadarbībai.  Mediācijas procesa mērķis ir apturēt cīņu un galu galā atrast abām pusēm pieņemamus un dzīvotspējīgus risinājumus, ka atbilstu vai vismaz nebūtu pretrunā ar konfliktā iesaistīto pušu būtiskākajām un patiesajām vajadzībām.

Kāda būtu dzīve bez konfliktiem?

Ticu, ka konfliktiem mūsu dzīvē ir jēga. Ja esam nonākuši līdz situācijai, kur esam gatavi paust savas vajadzības, iestāties par kaut ko mums būtisku un svarīgu, tas nozīmē, ka rūpējamies par savām robežām, savu psihisko un fizisko veselumu. Ja iemācāmies paust sevi un runāt par savām vajadzībām, neaizskarot citu cilvēku robežas un izturoties ar cieņu pret  citu vajadzībām, iespējams, konfliktu daudzums un intensitāte mūsu dzīvē varētu mazināties. Tomēr svarīgākais – katra atrisināta konflikta pieredze vairo mūsu ticību, ka labs risinājums ir iespējams un konflikts var nest ieguvumu, neliekot otram justies kā zaudētājam.

Ķeroties pie konflikta risināšanas, esam gatavi uzņemties atbildību par savu dzīvi, apzināties savas vajadzības un dzīvot saskaņā ar tām. Tas nozīmē savas personības attīstību, tādējādi vairojot apzinātību arī citu mums svarīgu cilvēku dzīvē.

Sākumam, tik ilgi, kamēr iegūstam prasmes, labu pieredzi un drosmi pašiem atvērties konfliktam, konfliktu risināšanā var noderēt mediācija jeb mediatora palīdzība.

Kāpēc man var noderēt mediācija?

Ja konflikti atņem spēku un enerģiju, ja gribas tos atrisināt, bet pašu spēkiem tas līdz šim nav izdevies, tad ir vērts pamēģināt mediāciju.

Jo agrāk pavērsties ar seju pret konfliktu, jo vieglāk būs tos risināt. Tomēr mediācija noder dažāda veida domstarpību gadījumos – iespējams, ka jūsu konflikti ir ilgstoši un šķietami neatrisināmi, bet varbūt tie ir tikko radušies un jau sāpīgi vai biedējoši. Varbūt jūsu attiecībās valda bieži un regulāri strīdi un zūd ticība veiksmīgam sarunu rezultātam. Trešā neitrālā puse – mediators, kurš darbojas kā vidutājs vai starpnieks, var iedot jaunu virzienu diskusijām un palīdzēt pārvērst neauglīgos “kašķus” un “plēšanos” radošā un produktīvā lēmumu pieņemšanas procesā.

Kāpēc man nevajadzētu izmantot mediāciju?

Mediācija nav īpaši efektīva, ja vēlaties otru pusi pārmācīt, sāpināt vai iznīcināt. Mediācijas sarunu mērķis ir panākt abām pusēm labu rezultātu. Tas paredz diezgan augstu varbūtības risku, ka katrs no jums iziet no mediācijas procesa laimīgāks un apmierinātāks nekā ienāca. Ja jums šķiet, ka otram jau tāpat ir pārāk labi un vajadzētu viņa apmierinātību vai dzīves kvalitāti mazināt, tad būtu vērts atrast citus – šim nolūkam piemērotākus strīdu risināšanas veidus.

Ja konfliktēšana jums šķiet tīri labs veids, kā komunicēt, ja strīdēšanās dod spēku un vispār neredzat nevienu labu iemeslu, lai domstarpības atrisinātu un izbeigtu, tad arī mediācijas uzsākšana un mediatora pieaicināšana laikam nebūtu vajadzīga.

Cik tas maksā?

Pakalpojuma cena pēc vienošanās ar mediatoru no 40-100 EUR par stundu atkarībā no strīda tēmas.

Kā pieteikties un cik ilgi jāgaida līdz pirmajai tikšanās reizei?

Par laiku parasti vienojamies apmēram nedēļu pirms tikšanās, bet steidzamos gadījumos iespējams pat agrāk.

Zvaniet pa tālruni 26118847 un, ja neatbildu, atstājiet ziņu, es atzvanīšu tiklīdz būs iespējams.

Rakstiet uz e-pastu lelde.kapina@mediacija.lv.

Ko darīt, ja es vēlos risināt strīdu, bet otra puse atsakās to darīt? Kā viņu piedabūt pie mediācijas?

Šādi jautājumi izskan diezgan bieži. Viens no mediācijas pamatprincipiem ir brīvprātība – puses brīvi lemj par piedalīšanos mediācijā, par uzsāktās mediācijas turpināšanu un par mediācijas izbeigšanu ar vienošanos vai bez. Tādējādi saprotams, ka abu pušu ieienteresētība mediācijas procesā ir vitāli svarīga.

Iespējamie risinājumi :
1) Vispirms tomēr piedāvājiet otrai pusei šo iespēju. Varbūt nepieciešams sniegt vairāk informācijas (www.mediacija.lv), varbūt jālūdz, lai sarunu partneris pats izvēlas mediatoru no pilnā saraksta. Reizēm otras puses atteikums ir tikai jūsu pieņēmums un patiesībā, kad būsiet uzrunājis, izrādīsies, ka otrs cilvēks jau arī ir apsvēris iespēju izmantot mediāciju vai vērsties pēc cita veida palīdzības pie speciālistiem.

2) Otru pusi jūsu uzdevumā var telefoniski uzrunāt mediators. Iespējams, telefona saruna palīdzēs kliedēt bažas un radīs interesi sarunu partnerim piedalīties mediācijā. Varbūt telefona saruna palīdzēs mediatoram saprast, kāpēc šajā gadījumā mediācijas izmantošana nav iespējama un mediators šo informāciju var nodot arī jums.

3) Izmantot trešo, neitrālo pusi un izmēģināt vienpusējo konflikta risināšanu. Tas nav visvienkāršākais un ātrākais, bet noteikti ir drošākais un efektīvākais veids, jo izmanto pašus spēcīgākos no jūsu rīcībā esošajiem resursiem – domas, izjūtas, attieksmi un rīcību, ko varat ietekmēt un mainīt arī bez otras personas klātbūtnes. Šādos gadījumos mediācijas vietā varu piedāvāt sistēmisko konsultēšanu.