Ko darīt, ja es vēlos risināt strīdu, bet otra puse atsakās to darīt? Kā viņu piedabūt pie mediācijas?

Šādi jautājumi izskan diezgan bieži. Viens no mediācijas pamatprincipiem ir brīvprātība – puses brīvi lemj par piedalīšanos mediācijā, par uzsāktās mediācijas turpināšanu un par mediācijas izbeigšanu ar vienošanos vai bez. Tādējādi saprotams, ka abu pušu ieienteresētība mediācijas procesā ir vitāli svarīga.

Iespējamie risinājumi :
1) Vispirms tomēr piedāvājiet otrai pusei šo iespēju. Varbūt nepieciešams sniegt vairāk informācijas (www.mediacija.lv), varbūt jālūdz, lai sarunu partneris pats izvēlas mediatoru no pilnā saraksta. Reizēm otras puses atteikums ir tikai jūsu pieņēmums un patiesībā, kad būsiet uzrunājis, izrādīsies, ka otrs cilvēks jau arī ir apsvēris iespēju izmantot mediāciju vai vērsties pēc cita veida palīdzības pie speciālistiem.

2) Otru pusi jūsu uzdevumā var telefoniski uzrunāt mediators. Iespējams, telefona saruna palīdzēs kliedēt bažas un radīs interesi sarunu partnerim piedalīties mediācijā. Varbūt telefona saruna palīdzēs mediatoram saprast, kāpēc šajā gadījumā mediācijas izmantošana nav iespējama un mediators šo informāciju var nodot arī jums.

3) Izmantot trešo, neitrālo pusi un izmēģināt vienpusējo konflikta risināšanu. Tas nav visvienkāršākais un ātrākais, bet noteikti ir drošākais un efektīvākais veids, jo izmanto pašus spēcīgākos no jūsu rīcībā esošajiem resursiem – domas, izjūtas, attieksmi un rīcību, ko varat ietekmēt un mainīt arī bez otras personas klātbūtnes. Šādos gadījumos mediācijas vietā varu piedāvāt sistēmisko konsultēšanu.