Kas ir mediācija?

“Mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību.”
Mediācijas likums

Mediatora uzdevums ir palīdzēt strīdā esošajām pusēm uzsākt sarunu, veicināt savstarpējo izpratni, atklāt iespējamos pretrunu punktus un pārvarēt esošos vai šķietamos ierobežojumus abu pušu sadarbībai.  Mediācijas procesa mērķis ir apturēt cīņu un galu galā atrast abām pusēm pieņemamus un dzīvotspējīgus risinājumus, ka atbilstu vai vismaz nebūtu pretrunā ar konfliktā iesaistīto pušu būtiskākajām un patiesajām vajadzībām.