Kāda būtu dzīve bez konfliktiem?

Ticu, ka konfliktiem mūsu dzīvē ir jēga. Ja esam nonākuši līdz situācijai, kur esam gatavi paust savas vajadzības, iestāties par kaut ko mums būtisku un svarīgu, tas nozīmē, ka rūpējamies par savām robežām, savu psihisko un fizisko veselumu. Ja iemācāmies paust sevi un runāt par savām vajadzībām, neaizskarot citu cilvēku robežas un izturoties ar cieņu pret  citu vajadzībām, iespējams, konfliktu daudzums un intensitāte mūsu dzīvē varētu mazināties. Tomēr svarīgākais – katra atrisināta konflikta pieredze vairo mūsu ticību, ka labs risinājums ir iespējams un konflikts var nest ieguvumu, neliekot otram justies kā zaudētājam.

Ķeroties pie konflikta risināšanas, esam gatavi uzņemties atbildību par savu dzīvi, apzināties savas vajadzības un dzīvot saskaņā ar tām. Tas nozīmē savas personības attīstību, tādējādi vairojot apzinātību arī citu mums svarīgu cilvēku dzīvē.

Sākumam, tik ilgi, kamēr iegūstam prasmes, labu pieredzi un drosmi pašiem atvērties konfliktam, konfliktu risināšanā var noderēt mediācija jeb mediatora palīdzība.