Darba pieredze

06/2014 – līdz šim brīdim Sertificēta mediatora un sistēmiskā, ģimenes un pāru terapeita, smilšu spēles terapeita privātprakse
06/2009 – līdz šim brīdim Biedrība “Mediācija un ADR” Mediācijas trenere un lektore
11/2017- līdz 06.2021 Latvijas Tiesnešu mācību centrs Lektore
09/2016 – 12/2018 Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” Krīzes tālruņa konsultants
12/2014 – 11/2017 Sertificētu mediatoru padome Mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisijas locekle
06/2015 – līdz 12/2017 Bērna labklājības centrs – projekts “Atbalsts vienīgo vecāku ģimenēm” Eksperte
04/2009-12/2015 Rīgas domes Rīgas bāriņtiesa Mediante, mediatore
06/2008-12/2015 Valsts probācijas dienests Brīvprātīgā izlīgumu starpniece
12/2003-04/2009 SIA FACTUM Valdes locekle, projektu direktore
7/1993 – 12/2003 SIA „TNS Latvija”, SIA “Baltijas Datu nams”, Latvijas Sociālo pētījumu centrs Projektu direktore, kvalitatīvo pētījumu nodaļas vadītāja, projektu vadītāja

Pieaugušo izglītības programmu, semināru un treniņu vadīšanas pieredze

 • Autorprogrammas „Mediācijas pamatkurss” izstrādātāju komandas locekle un lektore (apmācīti vairāk kā 800 juristi, psihologi, pedagogi u.c. speciālisti) 2009.-2023.
 • Autorprogrammas „Padziļinātā mediācijas zināšanu apguve un mediatora prasmju treniņš” izstrādātāju komandas locekle un lektore 2012.-2023.
 • Nodarbību vadīšana par bērnu tiesību aizsardzības tēmām “Saskarsmes veidošana ar bērnu”, “Konfliktu risināšanas iespējas saskarsmē ar pusaudžiem”, “Profesionālā saskarsme ar pusaudžiem” (Latvijas pašvaldību mācību centrs 2017 – 2019).
 • Prezentācija “No pretnostatīšanās uz sadarbību: mediācija konfliktējošām sistēmām” XVI Geštalta Forumā “Mēs” sajūta geštalta vidē. 25.02.2023
 • Prezentācija “Crisis Management in Health Care” LU 1. Medicīnas Koledžas Starptautiskajā konferencē “Veselības aprūpe šodien un rīt: pētnieciskie aspekti” 12.01. 2023
 • Prezentācija “Būt par pavadoni krīzes situācijās” Supervīzijas konferencē “Supervīzijas fenomens karjerā, dzīvē, darbā” 10.11.2022
 • Nodarbību vadīšana par tēmu “Darbs ar agresīviem klientiem” (Latvijas pašvaldību mācību centrs 2017).
 • Nodarbību vadīšana par tēmu “No cīņas uz sadarbību – iespējamie ieguvumi no konflikta” (Latvijas pašvaldību mācību centrs 2017).
 • Informatīvi izglītojošu nodarbību vadīšana par atkarību raisošu vielu lietošanu ieslodzītajiem (SIA “DIJA”Mācību centrs, 2016.gads)
 • Potenciālo adoptētāju apmācības programmas izstrādātāju komandas locekle un lektore (SIA “DIJA”Mācību centrs, 2015., 2016.gads)
 • Nodarbību vadīšana par tēmu “Savstarpējo attiecību veicināšana, konfliktu risināšana starp jauniešiem, jauniešiem un viņu ģimenēm” (Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs, 2016.g)
 • Projekta „Atbalsts viena vecāka ģimenēm – resursi vecākiem, iespējas bērniem” apmācību programmas izstrādātāju komandas locekle, atbalsta grupu vadītāja, lektore un supervīziju vadītāja (Biedrība „Izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm”, 2015.-2017)
 • Lektore semināriem “Komunikācija un sadarbība” un “Manas intereses un iespējas” (biedrība DIJA, 2016.g.)
 • Lekcija “Cieņpilna konfliktu risināšana skolā un dzīvē” Pierīgas izglītības psihologu seminārā “Psihologa darba dažādi aspekti izglītības iestādē” (2015.g)
 • Lektore semināram „Mediācija efektīvai konfliktu risināšanai biznesā un ikdienas dzīvē” (LTRK, 2014.g.)
 • Lektore un trenere „Mediācijas pamatkursa” un „Padziļinātā mediācijas prasmju treniņa” apmācībai Rīgas bāriņtiesas darbiniekiem. 2011.; 2013.
 • Lektore semināram „ Domstarpības un to risinājuma veidi” (Liepājas namu apsaimniekotājs, 2013.)
 • Lektore Latvijas Zvērināto tiesu izpildītāju padomes organizētajam semināram „Mediācija kā alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms” 2012.g
 • Lektore semināriem „Šķiršanās un ģimenes mediācija” un „Mediācija efektīvai konfliktu risināšanai skolās” (SIA„Partneri M.G.” 2010.-2013.g., RIIMC 2013.g., Rīgas Franču licejs, 2014.g.)
 • Lektore un trenere programmās „Mediācija skolā” Zemgales vidusskolā un „Vienaudžu mediācijas organizācija skolā” Rīgas skolu speciālistiem. 2010.-2011.
 • VBTAI 20 darbinieku mācību vadīšana mediācijas prasmju pielietošanā. 2009.

Vairāk kā 15 gadu pieredze dažādu pētniecisko projektu vadīšanā, specializējusies kvalitatīvo pētījumu veikšanā, darba grupu, radošo grupu un grupu diskusiju vadīšanā (1993.-2009.)

Dalība organizācijās

Latvijas Psihoterapeitu biedrība (no 2020.gada)
Latvijas Supervizoru apvienība (no 2020.gada)
Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība (no 2017.gada)
Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrība (no 2014.gada, valdes locekle no 2018.gada).
Biedrība “Mediācija un ADR” (no 2007.gada)
Darbība biedrībā „Mediācijas padome” (no 2011.gada)
Sertificētu mediatoru padome ( padomes locekle no 2014.-2017.)
Pārrobežu mediatoru organizācija „Network of Cross-border Mediators” (no 2011.gada)
Latvijas sociologu asociācija (1992-2016)