Latvijas supervizoru profesionālās kompetences pašnovērtējums

Raksts no Starptautiskās konferences “Sabiedrība, Integrācija. Izglītība” rakstu krājuma  Publicēts 22.05.2020

Lelde Kāpiņa, Kristīne Mārtinsone, Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijā 2019. gadā tika izstrādāts un apstiprināts otrais supervizora profesijas standarts, kas nosaka un apraksta supervizora profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences. Taču nebija zināms, vai no dažādām jomām nākušie iepriekšējos gados sertificētie supervizori, kas ir ieguvuši atšķirīgas izglītības, atzīst un novērtē jaunajā standartā definēto profesionālo kompetenču nozīmību.
Pētījuma mērķis bija noskaidrot Latvijas sertificēto supervizoru pašnovērtējumu par profesionālās kompetences nozīmīgumu un īstenojamību un izpētīt atšķirības starp dažādu supervizoru pašnovērtējuma rādītājiem.

Turpināt lasīt

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!