Ģimenes un komercstrīdu mediācijas salīdzinājums

Raksts no portāla iTiesības. Publicēts 18.08.2018

Kā mediatore lielāko pieredzi esmu guvusi darbā ar ģimenēm, un lielā mērā tas saistīts ar faktu, ka no 2007.gada līdz 2015.gadam, galvenokārt pateicoties Rīgas bāriņtiesas atbalstam, bet šobrīd jau visā Latvijā pieejamajam valsts finansējumam, jau ilgāku laiku ģimenes ar bērniem var saņemt mediācijas pakalpojumus bez maksas. Finansējumu pieejamība ir palīdzējusi attīstīt mediācijas atpazīstamību un izmantošanu, tādējādi mūsu valstī jau ilgstoši lielākā daļa mediācijas gadījumu (ap 80%) tiek īstenoti ģimenes lietās. Continue reading “Ģimenes un komercstrīdu mediācijas salīdzinājums”

Mediācija – citāda komercstrīdu risināšana

Raksts no portāla iTiesības. Publicēts 07.07.2017

Svešvārds “mediācija” latviešu valodā ir ieviests pēdējos gadu desmitos, lai apzīmētu ārpustiesas vai tiesai alternatīvu strīdu risināšanas veidu – brīvprātīgas sadarbības procesu, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību (Mediācijas likuma (ML) 1.pants). Continue reading “Mediācija – citāda komercstrīdu risināšana”