Kā (ne)strīdēties ar šķirto partneri?

Raksts žurnālam Mans Mazais – Nr.3, 2018

Raksts tapis projekta ietvaros, strādājot ar atbalsta grupām šķirtajiem vecākiem.  Arī 2020.gadā no oktobra Rīgā pieejamas atbalsta grupas vecākiem – vairāk info

Autors: Kristiāna Kalniņa
Mans Mazais eksperte: Lelde Kāpiņa

Mēdz teikt – tas, cik labi protam izšķirties un sadzīvot pēc šķiršanās, liecina par to, cik veiksmīgas bijušas attiecības kopdzīvē. Tomēr, ko darīt, ja tas neizdodas, strīdi tikai turpinās un tam visam pa vidu ir arī bērni?

Lasīt rakstu

Bērna labāko interešu nodrošināšana mediācijā

Raksts žurnālam Jurista vārds.
16. jūnijs 2020 /NR. 24/25 (1134/1135)

Lelde Kāpiņa, Juta Šavdina

Katra ģimene un bērns ir unikāla vērtība, katras ģimenes un bērna labāko interešu ievērošanas gadījums ir individuāli izvērtējams, un tā risināšana ir unikāla katrai konkrētajai situācijai. Bērna labākās intereses ģimenes vai vecāku domstarpību gadījumos nereti tiek “pazaudētas”. Jāatzīmē, ka šī bērna personisko interešu un vajadzību “pazaudēšana” mediācijā ir novērojama proporcionāli vecāku konflikta eskalācijas pakāpei – jo saasinātākas un ilgstošākas ir vecāku domstarpības, jo vairāk bērns tiek izmantots kā līdzeklis karā starp iesaistītajām pusēm.

Šī raksta mērķis ir atspoguļot mediācijas procesā iesaistīto pušu atbalsta mehānismus kā iespēju saglabāt attiecības ar bērnu, tādējādi nodrošinot bērna labākās intereses.

Turpināt lasīt

Latvijas supervizoru profesionālās kompetences pašnovērtējums

Raksts no Starptautiskās konferences “Sabiedrība, Integrācija. Izglītība” rakstu krājuma  Publicēts 22.05.2020

Lelde Kāpiņa, Kristīne Mārtinsone, Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijā 2019. gadā tika izstrādāts un apstiprināts otrais supervizora profesijas standarts, kas nosaka un apraksta supervizora profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences. Taču nebija zināms, vai no dažādām jomām nākušie iepriekšējos gados sertificētie supervizori, kas ir ieguvuši atšķirīgas izglītības, atzīst un novērtē jaunajā standartā definēto profesionālo kompetenču nozīmību.
Pētījuma mērķis bija noskaidrot Latvijas sertificēto supervizoru pašnovērtējumu par profesionālās kompetences nozīmīgumu un īstenojamību un izpētīt atšķirības starp dažādu supervizoru pašnovērtējuma rādītājiem.

Turpināt lasīt

Supervīzija palīdz profesionāļiem neizdegt

Raksts no portāla iTiesības. Publicēts 30.12.2019

Mediatori, advokāti, tiesneši un daudzi citi profesionāļi ikdienā palīdz risināt citu cilvēku konfliktus un sarežģītas situācijas, kas saistītas ar attiecību problēmām, dusmām, aizvainojumu, sāpēm u.c. smagām emocijām. Ja paši profesionāļi laiku pa laikam nesaņem palīdzību, šāda veida darbs var radīt stresu un pat izdegšanu. Kā būt labam profesionālim, kā attīstīt savu kompetenci, kā atpazīt un noturēt savas profesionālās atbildības robežas, kā nenest darbu līdzi uz mājām – šie ir tikai daži no biežāk uzdotajiem supervīziju jautājumiem. Continue reading “Supervīzija palīdz profesionāļiem neizdegt”

Reizēm mediācija nav labākais risinājums

Raksts no portāla iTiesības. Publicēts 26.09.2018

Meklējot informāciju par mediāciju, parasti atrodami stāsti, kā ar tās palīdzību veiksmīgi atrisināti strīdi. Tādējādi var rasties priekšstats, ka sabiedrība savā konfliktēšanas vēsturiskajā attīstībā beidzot sasniegusi virsotni – atklāts brīnumlīdzeklis visu konfliktu risināšanai mierīgā ceļā. Tomēr, atgriežoties pie realitātes, jānorāda, ka mediācija nav panaceja, kas palīdzētu visos dzīves gadījumos un atrisinātu visas problēmas.

Continue reading “Reizēm mediācija nav labākais risinājums”

Kā kļūt par mediatoru?

Raksts no portāla iTiesības. Publicēts 29.06.2018

Sertificētu mediatoru padome ir izsludinājusi 2018. gada mediatoru sertifikācijas pārbaudījumu, kas sāksies 25.septembrī. Šī būs jau piektā reize, kad mediatori tiek aicināti papildināt savas teorētiskās un praktiskās zināšanas un visu apgūto demonstrēt speciāli šim nolūkam izveidotai mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisijai, lai rezultātā saņemtu savu mediatora sertifikātu.

Continue reading “Kā kļūt par mediatoru?”

Mediācijas tiesiskais regulējums Latvijā

Raksts no portāla iTiesības. Publicēts 30.05.2018

22.05.2014. Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Mediācijas likumu (ML). Pašlaik vērojams, ka mediācija kā konfliktu risināšanas metode kļūst arvien populārāka juridisko profesiju u.c. speciālistu lokā. Tomēr plašākai sabiedrībai šis nosaukums joprojām šķiet samērā svešs un nesaprotams. Vai mediācija Latvijā joprojām ir kas jauns? Vai pirmie mediatori tiešām sāka strādāt tikai pirms pāris gadiem, kad parādījās likums?

Continue reading “Mediācijas tiesiskais regulējums Latvijā”

Kolēģu konfliktus var risināt mediācijas ceļā

Raksts no portāla iTiesības. Publicēts 12.04.2018

Cilvēks, kas strādā pilnu slodzi, darba vietā pavada vismaz pusi nomoda laika. Tādēļ ir saprotams, ka starp kolēģiem papildus formālajām, uz noteiktu funkciju vai pienākumu izpildi orientētajām attiecībām veidojas neformālas, personiskas un emocionāli piepildītas attiecības. Darba ņēmēju aptaujās noskaidrots, ka viņus darba vietā, pirmkārt, notur drošības un stabilitātes sajūta, bet, otrkārt, svarīgas ir labas attiecības ar kolēģiem jeb pozitīvs mikroklimats, kas atbilstoši aptaujai ir tikpat nozīmīgi kā interesants darbs un mājām tuva uzņēmuma atrašanās vieta.

Continue reading “Kolēģu konfliktus var risināt mediācijas ceļā”

Ģimenes mediācija – soli pa solim

Raksts no portāla iTiesības. Publicēts 01.12.2017  un 08.12.2017

Lai sniegtu nelielu ieskatu mediatora darbā un strīda risināšanā, raugoties no mediatora viedokļa, pastāstīšu Jorena un Sabīnes – piecgadīgā Mika vecāku – stāstu, kas mediāciju savai strīda risināšanai izmantoja pirms vairākiem gadiem. Izvēlējos šo gadījumu, jo situācija ir pietiekami tipiska un puses laipni devušas atļauju izmantot viņu gadījumu pedagoģiskiem mērķiem, protams, mainot vārdus un citu informāciju, kas varētu padarīt ģimeni atpazīstamu.  Continue reading “Ģimenes mediācija – soli pa solim”