Bērna labāko interešu nodrošināšana mediācijā

Raksts žurnālam Jurista vārds.
16. jūnijs 2020 /NR. 24/25 (1134/1135)

Lelde Kāpiņa, Juta Šavdina

Katra ģimene un bērns ir unikāla vērtība, katras ģimenes un bērna labāko interešu ievērošanas gadījums ir individuāli izvērtējams, un tā risināšana ir unikāla katrai konkrētajai situācijai. Bērna labākās intereses ģimenes vai vecāku domstarpību gadījumos nereti tiek “pazaudētas”. Jāatzīmē, ka šī bērna personisko interešu un vajadzību “pazaudēšana” mediācijā ir novērojama proporcionāli vecāku konflikta eskalācijas pakāpei – jo saasinātākas un ilgstošākas ir vecāku domstarpības, jo vairāk bērns tiek izmantots kā līdzeklis karā starp iesaistītajām pusēm.

Šī raksta mērķis ir atspoguļot mediācijas procesā iesaistīto pušu atbalsta mehānismus kā iespēju saglabāt attiecības ar bērnu, tādējādi nodrošinot bērna labākās intereses.

Turpināt lasīt