Lekcijas un apmācība

Ar prieku dalos zināšanās un pieredzē, piemēram:

  • Mediācija un konfliktu risināšana
  • Ģimenes attiecību veidošana, bērna ienākšana ģimenē
  • Atbalsts vecākiem
  • Cilvēks starp cilvēkiem – komunikācijas veidi, apzinātas un cieņpilnas komunikācijas apmācība
  • Sevis iepazīšana, emociju un izjūtu pieņemšana un pārvaldīšana