Izglītība

Kvalifikācija

2018 – 2020 Iegūts profesionālā maģistra grāds pedagoģijā un supervizora profesionālā kvalifikācija (Diploma Nr.PD F 2391) RSU Sabiedrības veselības un sociālas labklājības fakultāte
02.03.2020 LPB sertificēts psihoterapijas speciālists Latvijas Psihoterapeitu biedrība
12.12.2018 LSST smilšu spēles terapijas praktizētāja sertifikāts (Nr.109/2018) Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība
2012 –  2015 Pabeigta apmācība sistēmiskajā (ģimenes) psihoterapijā (Diploma Nr.5/2015) Baltijas Sistēmiskā apmācība un IF Weinheim institūts (Vācija)
10. 2014 Iegūts sertificēta mediatora statuss (Sertifikāta Nr.14/7-2019) Biedrība “Mediācijas padome” Sertificētu mediatoru padome (2019.g. resertificēts)
1999 – 2002 Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā (Diploma Nr.012364) Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte
1987 – 1992 Filozofa, pasniedzēja kvalifikācija (Diploma Nr.100448) Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte

Tālākizglītiba

13.03.2020 Uzstāšanās konferencē “Bērns – ķīlnieks vecāku strīdā” ar prezentāciju “Ģimenes konflikts – mediācijas iespējas un ierobežojumi stiprinot vecākus un atblastot bērnus” Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
12.03.2020 Novadīts tālākizglītības seminārs “Mediācija ar bērna iesaistīšanu” Biedrība “Mediācija un ADR”
21.-23.02.2020 A.Fritzsche vadīts sistēmisko izvietojumu seminārs / Constellation Workshop “The Wisdom of the Field” (21 st.) Latvijas Supervīzijas un organizāciju attīstības centrs un Der Rote Faden
15.02.2020 LSĢPB praktiskā darbnīca “Ētikas dilemmas darbā ar konfliktējošām sistēmām” Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrība
01.-11.2019 Apgūta autorprogramma “Veras Ščerbakovas smilšu spēles terapijas meistarklases” (84 ak.st.) Analītiskās psiholoģijas un smilšu spēles terapijas centrs
18.10.2019 Piedalīšanās ar referātu 7. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems” LU Juridiskā fakultāte
05.-07.11.2019 Virdžīnijas Satīras ģimenes konsultēšanas modeļa ievada seminārs (21 ak.st.) LSĢPB un Kanādas Jukonas Satīras institūts
20.-21.2019 Starptautiskā konference “Kultūras trauma un tās dziedināšana” (14 ak.st.) Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība
24.08.2019 Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrības Vasaras skolas seminārs “Kopīgais dažādībā” (7 ak.st.) LSST biedrība
23.08.2019 Praktiskie semināri sistēmiskajā darbā (7 ak.st.) LSĢPB
01.06.2019 M.Heinceles-Jungeres seminārs “Ieraksts smiltīs:…mēs mīlam sev līdzīgo un saprotam vēja rakstīto smiltīs” (5 ak.st.) LSST biedrība
30.05.2019 Tālākizglītības seminārs pāru terapeitiem “Pāris starp adaptāciju un individualizāciju – personības attīstība pāra attiecībās” (6 st.) LSĢPB un Sistēmiskās ģimenes psihoterapijas tālākizglītības institūts
03.03.-26.05.2019 Tālākizglītības programma “Mediācijas procesa meistarība” P.Wallisch (40 ak.st.) Mediatoru biedrība Medius un Integrētā Mediācija Latvijā
17.04.2019 Sistēmiskās konsultēšanas semināri (6 ak.st.) Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrība un Sistemiski.lv
01.-03.04.2019 RSU Conferences 2019 “Knowledge for Use in Practice”, “Places” ( 24 st.) RSU
24.01.2019 International Conference “Learning and Practicing Mediation” (6 st.) Mykolas Romeris University
07.2016.-09.2018 Smilšu spēles terapijas metodes apmācība (V.Kārkliņa, L.Rāviņa) Lindes fon Keizerlinkas Smilšu Spēles terapijas institūts
24.08.2018 Smilšu spēles terapijas Vasaras skolas semināru cikls “Kopīgais dažādībā” (7 ak.st.) Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība
30.01-27.06.2018 Mācības “Lektoru skola” (40 st.) Latvijas Tiesnešu mācību centrs
29.-30.05.2018. John Beebe vadīts seminārs Tipoloģijā balstīta kompleksu izpratne. (16 st.) Junga analītiskās psiholoģijas biedrība
21.-24.05.2018. Seminar on Mediation in the EU: Language, Law and Practice (24 st.) Academy of Europien Law Trier
17.02.2018. U.Hinsch vadītais seminārs Smilšu spēles terapija: Kopīgais dažādībā (8 st.) LSST biedrība
1.-3.12.2017. A.Šapeļ vadīts seminārs “Geštalta pieeja bērnu psihoterapijā” (24 st.) Rīgas Geštalta institūts
11.11.2017. Ruth Noel seminārs “Agresivitāte smilšu spēles terapijā ar bērniem, 3 gadījumu analīze” Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība
3.11.2017. Seminārcikls par smilšu spēles terapijas pieredzi un supervīzija (7 st.) Smilšu spēles studija, V.Kārkliņa,  L.Rāviņa
6.-8.10.2017. Advanced Course on Commercial Mediation by Julia Radionova (20 ak.st.) Mediācija un ADR, LSP
23.-24.08.2017. Vardarbībā cietušo tiesiskā aizsardzība, tiesību normatīvie akti un to piemērošana tiesu un policijas praksē (16 ak.st.) Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes
28.07.2017. M.Šteina vadīts seminārs “Individuācija, alķīmija un reliģiskā funkcija.” (8 ak.st.) Junga analītiskās psiholoģijas biedrība
2.06.2017. “Cilvēks dzīvo attiecībās. Radošas metodes darbā ar klientiem” PNII “Dzīvesspēks”
22.-23.05.2017. Dalība un uzstāšanās ar referātu konferencē “Mediācija-sasniegumi un izaicinājumi” Tiesu administrācija
09.2016.-05.2017 Izglītības programma “Krīzes intervence, pilnveides līmenis” (200 st) Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes
29.04.2017. M.Heinzel-Junger seminārs “Smilšu terapija darbā ar bērniem un veciem cilvēkiem” (7 ak.st.) Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība
28.-30.03.2017 Theraplay 2.līmeņa apmācība. Mary Ring (19,5 st.) The Theraplay Institute (ASV)
27.03.2017. Group Theraplay Training. Mary Ring (6,5 st.) The Theraplay Institute (ASV)
8.02.2017. Septiņi veiksmīga mediatora paradumi. V.Portere (4 ak.st.) Biedrības “Integrācija sabiedrībai” Cietušo atbalsta centrs
2.12.2016. Dalība konferencē “Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību” Valsts probācijas dienests
7.10.2016. Uzstāšanās konferencē “Emocijas darbavietā” ar referātu “Emocionālie, sociālie un materiālie ieguvumi no konflikta darba vidē” Latvijas Organizāciju psihologu biedrība
10.2016. Jaunākās aktualitātes krīzes intervencē (3 st.) Biedrība Skalbes
08.2016. Krīzes intervence, pamatlīmenis (44 st.) Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes
05.2016. Starptautiska konference “Ģimenes psihoterapija Latvijā, Baltijā un Eiropā” (8 st.) Latvijas sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrība
19.05.2016. K.Vilarda vadīts seminārs profesionāļiem “Apzinātība bērniem” (8 st.) K.Port, Grow.lv
28.04.2016. Starptautiska konference “Cross-Border Developments of Mediation to Foster European Wide Settlement of Disputes” (8 st.) BA Turība
29.03.2016. Seminārs “Mediācija par bērnu un vecāku tiesībām un vardarbību ģimenē” (8 st.) Biedrības “Integrācija sabiedrībai” Cietušo atbalsta centrs
22.03.2016. K.Čellinski vadīts seminārs “Analītiskās psiholoģijas perspektīva, strādājot ar starppaudžu traumām” ( 3 st. seminārs, 2 st. supervīzija) Junga analītiskās psiholoģijas biedrība
03.2016. Theraplay® 1.līmeņa apmācība un MIM prasmju apguve The Theraplay Institute (Čikāga, ASV)
12.2015.-04.2016. “Cienoša komunikācija – empātijas skola pieaugušajiem” (48 st) Latvijas Profesionālo psihologu asociācija, Center of Educational Health (Vācija)
10.2015. Profesionālās konsultācijas Starptautiskās ģimenes mediācijas procesu hartas jautājumos (Professional Consultations on the Charter for International Family Mediation Processes) (22 st.) International Social Service
10.2015. T.Pinkall (Vācija) vadīta meistarklase “Pieņemšanas un uzticēšanās terapija ar mīlestību – mīlestības pilna pāru konsultācija” un Jan De Mol (Beļģija) vadīta meistarklase “Kā atvieglot spēka un varēšanas sajūtas atgūšanas procesu ģimenei ģimenes terapijā” (6 st.) Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrība (LSĢPB)
10.2015. Konference “Starp mums vecākiem runajot” (7 st.) LSĢPB
06.2015. Prevention of International Child Abduction – Cultural Differences in Mediation – Supervision (12 st.) Cross-border Family Mediators
10.2014. – 03.2015. N.Ščerbakova vadīts mācību kurss”Psihiatrija” (80 st.) un sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi priekšmetos “Psihiatrija” un “Psihofarmakoloģija” Rīgas Geštalta Institūts
02.2015. I.Bušas un G.Buša vadīts seminārs „Vecāku konsultēšana un nevardarbīgā pretošanās” (12 st.) Baltijas Sistēmiskā apmācība
06.2011. – 03.2015. Aloys Leyendecker (Vācija) vadīti tālākizglītības semināri: „Ģimenes konstelācijas metode” un „Ģimenes konstelācija”, „Sistēmu teorija”, „Moderēšana mediācijā un konsultēšanā”, „Empātija mediācijā un konsultēšanā”, „Darbs ar spēcīgām emocijām un augsta līmeņa konfliktiem konsultēšanā un mediācijā”, „Sistēmiskās konstelācijas metode”, “Darbs ar bailēm mediācijā, konsultēšanā un vadības procesos” (kopā 55,5 ak.st.) „Mācību centrs Miervidi” sadarbībā ar AL-Institut
11.2014. J.Borisovas vadīts seminārs “Metaforisko asociatīvo kāršu pielietošana psihoterapijā: Attiecības” Rīgas Geštalta Institūts
10.2014. Dalība seminārā “Juridiskās psiholoģijas aktualitātes Latvijā” ar referātu “Mediācija – starp tiesu un psiholoģiju” Latvijas tiesu psiholoģijas ekspertu apvienība
11.2013. un 10.2014. A.Ķeružas vadīts seminārs “Stresa menedžments” (3 st) un G.Svences vadīts seminārs “Stress, tā pašvadības metodes” (3,5 st) Rīgas bāriņtiesa
17.-19.10.2014 P.Bielak vadīts seminārs „Nevardarbīgas komunikācijas pamati – veiksmīgai un harmoniskai ikdienas saskarsmei” (15 st.) SIA Peaceworks
01.2014. L.Hoeben vadīts supervīzijas seminārs „Understanding violence and intervening as a mediator using Karpman’s  drama triangle” (8 ak.st.) Biedrība „Mediācija un ADR”
10.2013. V.Sudrabas vadīts tālākizglītības seminārs “Personības organizācijas dimensijas” (8 ak.st)  Latvijas Mākslas terapijas asociācija
10.2013. T.D. Evansa un G.Carteres (ASV) vadīts tālākizglītības seminārs „Sekss un pāru terapija” (6 st)  un “Empātiskā terapija” (6 st) Florida „Adlerian Society”
06.2011. – 12.2012. J.Česnakovas (Krievija) vadīts kurss „Psiholoģiskā konsultēšana” (220 ak.st. apmācības semināri un 340 ak.st. individuālā darba) Pēterburgas psihologu, psihoterapeitu un pasniedzēju ģilde
10.2011. – 10.2012.  A.Trossen, A.Leyendecker un I.Berger (Vācija) vadīti tālākizglītības kursi mediācijā un iegūts Integrierte Mediation (Vācija) Mediators** sertifikāts (apliecinājums, ka apgūta mediatoru apmācība 200 stundu apmērā) Biedrība „Integrētā mediācija Latvijā”
12.2012. N.Dzinas un A.Abožinas vadīts seminārs “Personību tipoloģija” (11 ak.st)
22.09. – 23.09.2012. M.Lībmanes (Marian Liebmann, UK) vadīts 15 ak.stundu praktisks mācību seminārs „Mākslas terapija un dusmas” Veselības institūta Mākslas terapijas centrs
31.08. – 01.09.2012. T.D. Evansa un G.Carteres (ASV) vadīts 12 stundu tālākizglītības seminārs „Ģimenes mediācijas apmācība” SIA „Vēju aģentūra” sadarbībā ar Florida „Adlerian Society”
25.08.2012. T.D. Evansa un G.Karteres (ASV) vadīts 8 stundu tālākizglītības seminārs „Izvēles teorijas metodes skolēnu un ģimeņu konsultēšanā” („Ģimenes attiecību risinājumi”) Individuālpsiholoģijas institūts sadarbībā ar Florida „Adlerian Society”.
12.-16.09. un 24.-28.10.2011. Starptautisku treneru grupas vadīts 60 stundu apmācības kurss starptautiskajā ģimenes mediācijā (Training in International Family Mediation.) MiKK, Vācija un Child Focus, Beļģija
9.05.2011. Robert M.Nelson sarunu vadīšanas seminārs „ADR and Rule of Law” (4 st.) Rīgas Juridiskā augstskola
11.2007. – 04.2011. VPD brīvprātīgo izlīguma starpnieku apmācība (40 st.) un izlīgumu starpnieku tālākizglītības semināri Valsts probācijas dienesta (VPD) izlīgumu nodaļa
18.02. 2011. Seminārs „Kad mamma un tētis šķiras”, pasniedzēja N.Dzina (5 st.) Krīžu un psihoterapijas centrs „Taka”
6.-8.01.2011. A.Leyendecker un M.Leyendecker (Vācija)  vadīts tālākizglītības seminārs mediācijā un sarunu vešanā (21 st.) AL-Institut (Vācija) sadarbībā ar biedrību „Integrētā mediācija Latvijā”
28.10.2010. H. Boserupa (Dānija) vadītā 6 st. meistarklase “Mediācija: seši stili sekmīgai strīdu risināšanas alternatīvai” SIA “ActusQ” un Rīgas Juridiskā augstskola
11.2009. – 10.2010. Pamatkurss ģimenes psiholoģijā un psihoterapijā (136 st.) SIA Rumbas Prakse un Latvijas Ģimenes Psihoterapeitu biedrība
26.-28.01.2010. Seminārs par Taisnīguma atjaunošanas pieeju izmantošanu darbā ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un sadarbības veicināšanu profesionāļu vidū (24 st.) VPD izlīgumu nodaļa
10.2009. Konference “Kad mīlestībai vajadzīga palīdzība” Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrība
09.2009. Kurss „Darījuma sarunas un mediācija”, pasniedzējs J.Bolis (ASV) (8st.) Juridiskā koledža
06.2009.  Veselības un pozitīvās psiholoģijas seminārs „Attīstošais dialogs”, pasniedzēja J.Česnokova (Krievija) Attīstošā dialoga metodes universālie modeļi, to pielietošana un attīstīšana krīzes situācijās ģimenē, darbam ar ģimeni, sociālajā darbā, izglītībā, menedžmentam, u.c. (17 st.) RPIVA Psiholoģijas fakultāte
05.2009.  Mediatoru tālākizglītības seminārs (6 st.) Biedrība „Mediācija un ADR”
05.2009.  Seminārs „Bērnu konfliktoloģija”, pasniedzēja N.Dzina (5 st.) Krīžu un psihoterapijas centrs „Taka”
10.2008. Apmācības kurss mediācijas pasniedzējiem „Refleksija un novērošana”/ Reflection and observation, pasniedzējs Niall Kearney (Skotija) (16 st.). Norvēģijas Nacionālais mediācijas centrs 
11.2007. – 05.2008. VPD brīvprātīgo izlīguma starpnieku apmācība (40 st.) VPD izlīgumu nodaļa
03.2008. Padziļināta mediatoru apmācība /Advanced Mediation Training (16st.) UK Lamb Building ADR un Rīgas Juridiskā augstskola
10.2007. Konference “Attīstību atbalstošais dialogs dzīves kvalitātes uzlabošanā” (6 st) LĢPB, Ģimenes psihoterapeitu kopprakse
08.2007.  Padziļināta mediatoru apmācība. Pasniedzēji: I. Bergere, V. Shifersteins, A.Trossens (Vācija) (30 st.) ES projekts “Mediācijas ieviešana Latvijā” – noslēguma fāze
24.-25.05.2007. Mediācijas konference “Mediācijas brīnums – The Magic of Mediation” Tieslietu ministrija
03.-04.2007. Alternatīvā domstarpību risināšana: Prasmju kurss veiksmīgai mediācijai (Alternative Dispute Resolution: A course in Skills for Successful Mediation) (32st.) Regent’s College London School of Psychotherapy and Counselling un Rīgas Juridiskā augstskola